خدمات فرمینگ


خدمات فرمینگ


شکل دهی سرد انواع ورق و کلاف های گرم،سرد،گالوانیزه و اسیدشوئی به روش رول فرمینگ و

 تبدیل به سطح مقطع های مختلفاز قبیل U , Z , L

 

 

 

 

 

 

                            ,

 برچسب ها
خدمات فرمینگ

تماس با سریر صنعت
031-35721062-68

تماس از طریق پیامک 5000500005851
Info@sarirsanat.ir
اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان یکم، پلاک 17 کدپستی: 83844-81594
صندوق پستی : 197- 81595
آنچه در سریر صنعت رخ داده است.

  • خدمات پرسکاری
  • آمار بازدید