نواربری


نواربری(برش طولی)


نواربری(برش طولی)

-برش طولی یا نوار بری کلاف های گرم و اسیدشوئی از ضخامت 2 الی 6 میلیمتر و

تبدیل به نوارهایی با حداقل عرض 15 میلیمتر و حداکثر 1500 میلیمتر

-برش طولی و یا نواربری کلاف های سرد،گالوانیزه و رنگی از ضخامت 0.3 الی 2 میلیمتر و

تبدیل به نوارهایی با حداقل عرض 15 و حداکثر 1250 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برچسب ها
نواربری(برش طولی)

تماس با سریر صنعت
031-35721062-68

تماس از طریق پیامک 5000500005851
Info@sarirsanat.ir
اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان یکم، پلاک 17 کدپستی: 83844-81594
صندوق پستی : 197- 81595
آنچه در سریر صنعت رخ داده است.

  • خدمات پرسکاری
  • آمار بازدید