شرکت های زیر مجموعه


Sarir Sanat Amir Holding

بازرگانی خارجی


International Trading

نبشی


Equal Angle Formed According to DIN 17100

Z پروفیل


Z Profile According to INSO 7335

تسمه فولادی


Steel Flat Bar According to DIN 1017, DIN EN 10058

پروفیل زیگما


Sigma Profile According to DIN RAL RG 620

معرفی استاندارد


استاندارد چیست؟

تماس با سریر صنعت
031-35721062-68

تماس از طریق پیامک 5000500005851
Info@sarirsanat.ir
اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان یکم، پلاک 17 کدپستی: 83844-81594
صندوق پستی : 197- 81595
آنچه در سریر صنعت رخ داده است.

  • خدمات پرسکاری
  • آمار بازدید