دنیای معدن-فولاد: فولادمبارکه در اسفند فروش ۴/ ۱۲ هزار میلیارد تومان را رقم زد که که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت یادشده در این دوره نسبت به ماه قبل ۷۷/ ۲ درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل ۴درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۵/ ۱۱ درصد افزایش درآمد داشته است.

به گزارش دنیای معدن، فولادمبارکه در اسفند ۶۱۴ هزار تن انواع محصولات را فروخته که کمی بیشتر از بهمن بوده است. با این حال شرکت از لحاظ تولیدی ۶درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. فروش مقداری شرکت نیز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ کاهش ۶درصدی داشت.

جمع درآمد فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند به بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان می رسد که ۸۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. مقدار فروش شرکت فولادمبارکه در این مدت ۲۵/ ۷میلیون تن بوده که ۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افت داشته است.

فخوز: فولاد خوزستان فروش بالایی در اسفندماه به ثبت رسانده است. فروش این ماه شرکت ۸۴۷۳میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن ماه ۱۳۳ درصد رشد داشته و در مقایسه با متوسط ماهانه ۱۲۳ درصد رشد نشان می دهد.

مقدار تولید اسفندماه بالغ بر ۱/ ۱میلیون تن بوده که با رشد ۲۱درصدی نسبت به بهمن ماه همراه است. مقدار فروش محصول با جهش بیش از دوبرابری، از ۳۰۸ هزار تن به ۶۲۹ هزار تن رسید. نرخ اسلب صادراتی ۱۰درصد و بلوم و بیلت صادراتی ۷ درصد کمتر از بهمن بوده، اما نرخ اسلب داخلی ۲ درصد و بلوم و بیلت صادراتی ۵ درصد نسبت به بهمن ماه رشد داشته است.

مجموع فروش شرکت در سال مالی گذشته به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال مالی قبل از آن ۶۴ درصد رشد نشان داد. طی این مدت مقدار تولید محصولات شرکت ۳۰ درصد افزایش و مقدار فروش ۴ درصد کاهش داشته است.

فولاژ: شرکت فولاد آلیاژی ایران در ماه اسفند ۸۷۵میلیارد تومان فروش داشت. درآمد فروش شرکت نسبت به ماه بهمن ۱۳ درصد کاهش و نسبت به میانگین ۱۱ماه گذشته ۱۰ درصد افزایش یافت.

کل درآمد فروش شرکت در دوره ۱۲ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ با رشد ۵۰درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۹۹ به بیش از ۹۶۵۴میلیارد تومان رسید. فولاژ در اسفند حدود ۳۹ هزار تن محصول به فروش رساند که ۱۵ درصد کمتر از ماه بهمن بود. نرخ فروش محصولات آلیاژی و مهندسی شرکت به ترتیب ۱/ ۲۶میلیون تومان و ۷/ ۱۷میلیون تومان در هر تن گزارش شد که این اعداد برای ماه بهمن به ترتیب برابر ۲۴میلیون تومان و ۴/ ۱۷ میلیون تومان بود. اما نرخ فروش محصولات صادراتی به حدود ۵/ ۱۶میلیون تومان در هر تن رسید که این عدد برای ماه بهمن ۲/ ۱۳میلیون تومان بود.

کاوه: کاوه در اسفند با افت ۵درصدی فروش نسبت به بهمن مواجه شد و ۱۸۷۵میلیارد تومان فروش را ثبت کرد. با این حال، فروش اسفند شرکت ۲۲ درصد بالاتر از میانگین ماه های قبل سال ۱۴۰۰ بود.

جمع درآمد فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ۱۴۰۰ به ۸/ ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید که ۴۰ درصد نسبت به فروش سال ۱۳۹۹ افزایش داشت. مقدار فروش در این مدت ۶ درصد افت داشت و به ۴۲/ ۱میلیون تن رسید؛ اما مقدار تولید ۳ درصد افزایش داشت و به ۷۶/ ۱میلیون تن رسید.

مقدار تولید بیلت شرکت در اسفند ۹ درصد افزایش داشت و به ۱۴۶ هزار تن رسید. نرخ فروش نیز با ۲ درصد افزایش به ۱۳ میلیون تومان رسید.

ارفع: ارفع در اسفند ۴۵/ ۱ هزار میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به فروش بهمن، ۳۰ درصد افزایش یافت. همچنین فروش اسفند شرکت ۹۶ درصد نسبت به میانگین ماه های قبل سال ۱۴۰۰ افزایش داشت.

جمع درآمد فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا نتهای اسفند به ۶/ ۹ هزار میلیارد تومان رسید که ۳۹ درصد نسبت به فروش سال ۱۳۹۹ افزایش داشت. مقدار فروش در این مدت ۱۰ درصد افت داشت و به ۷۲۵ هزار تن رسید. میزان تولید نیز با ۶ درصد افت، ۷۷۰ هزار تن بود.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید